Ortopedie a rehabiliatce La Santé

Co vás naučíme

VÝUKOVÉ PROGRAMYKURZ 

Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální terapie) pro fyzioterapeuty

Název certifikovaného kurzu

Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální terapie) pro fyzioterapeuty.

Zdůvodnění realizace

Diagnostika a terapie funkčních poruch má v práci fyzioterapeuta svou nezastupitelnou úlohu. Koncepce výuky těchto technik v České republice má díky prof.MUDr. Karlu Lewitovi,DrSc vysokou úroveň. Vlastní výuku garantuje Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS JEP prostřednictvím svých lektorů.

Určení

Certifikovaný kurz je určen pro fyzioterapeuty, kteří mají minimálně 2 roky odborné praxe.
  

Lektor, odborný garant

Karla Košťálová

Lektor

MUDr. Zdeněk Košťál

Mgr. Barbora Košťálová

Cíl

Absolvent certifikovaného kurzu získá základní kvalifikaci k samostatnému vykonávání diagnostických a mobilizačních terapeutických výkonů zahrnutých do manuální terapie v rozsahu doporučeném Společností pro myoskeletální medicínu ČLS JEP.

Délka studia

Základní školení bude probíhat formou 5ti setkání (maximálně 40 vyučovacích hodin a 8 vyučovacích hodin denně ) v celkovém rozsahu 200 vyučovacích hodin (á 45 minut) v průběhu 12ti měsíců. Součástí kurzu je praxe  20 hodin (á 45 minut) povinná pro každého frekventanta. Účastník kurzu bude pracovat pod odborným dohledem (§4,odst.4 zák. 96/2004 Sb.) po celou dobu praxe.

Obsah kurzu

Teoretická témata a praktické dovednosti v oblasti diagnostiky a terapie měkkých tkání, mobilizační techniky periferních kloubů a páteře, včetně autoterapie. 

Součástí je rovněž klinika funkčních poruch pohybového systému a demonstrace pacientů. Kurz je součástí postgraduálního vzdělávání fyzioterapeutů a lékařů FBLR.

Hodnocení

Certifikovaný kurz je ukončen závěrečnou komisionální zkouškou, která má část teoretickou , praktickou a vypracování seminární práce. 

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky bude absolventovi vystaven certifikát, na jehož základě získá zvláštní odbornou způsobilost v činnosti:

DIAGNOSTIKA A TERAPIE FUNKČNÍCH PORUCH (MANUÁLNÍ TERAPIE).


Seznam doporučené literatury:

(veškerá literatura bude k dispozici frekventantům v průběhu celé vzdělávací akce)

Lewit, K. (1996) Manipulační léčba v myoskeletální medicíně 4. vyd.Leipzig: J.A.Barth Verlag Heidelberg, 337 s., ISBN 3-335-00401-9.
Véle, F. (1997) Kineziologie pro klinickou praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 271 s., ISBN 80-7169-256-5.

Dylevský, I., Druga, R., Mrázková, O. (2000) Funkční anatomie člověka. 1. vyd.Praha:GRADA Publishing, 664 s., ISBN 80-7169-681-1.
Dobeš, M, Michková, M (1997) Učební text k základnímu kurzu diagnostiky a terapie funkčních poruch hybného systému (měkké a mobilizační techniky ). 1.vyd.Havířov:DOMIGA, 72 s.,ISBN 80-902222-1-8.

Učebnice anatomie

Termíny 2019

Ukončen


Termíny 2020 

A 11 - 14/6 2020

B 8 - 11/10 2020 přesunuto! NOVÝ 29/4 - 2/5 2021

C 10 - 13/12 2020 přesunuto! NOVÝ 24 - 27/6 2021

D bude upřesněn

E bude upřesněn


Termíny 2021

A 25 - 28/2 2021 PŘESUNUTO na duben!!!   8- 11/4 2021

B 10 - 13/6 2021

C 14 - 17/10 2021

D 9 - 12/12 2021

E 24 - 27/2 2022


Termíny 2022 přihlášky na kurzy@lasante.cz

A 10. - 13.3.2022

B 9. - 12.6.2022

C 13. - 16.10.2022

D 8. - 11.12.2022

E 23. - 26.2.2023  REFRESH KURZY

Tyto kurzy slouží k prohloubení znalostí ze základního kurzu. Témata jsou vypsána již s konkrétním termínem. Cílem kurzu je prohloubení základních technik a rozšíření o náročnější techniky. Dále doplnění o zkušenosti z praxe,  pochopení a prožití funkčního pohybu. 

Tento kurz může absolvovat pouzet absolvent základního kurzu.

Témata
26. - 27. listopad 2021 hlava a krční páteř

7 - 8. leden 2022 oblast Cth, Thp a žebra

22. - 23. dubna 2022 bederní páteř a pánev

13. - 14. května 2022 kyčel, koleno, hlezno a chodidlo

24. - 25. červen 2022 rameno loket, zápěstí a ruka

možnost přihlášky ZDE:


KURZY JÓGY A CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ 

Začali jsme pořádat workshopy a semináře pro naše pacienty a klienty, kteří si chtějí pečovat o své zdraví. Slouží také k prohloubení znalostí z individální terapie.
  

Témata

zdraví ženy, pánevní dno, jóga pro zdraví ženy, cviky k ovlivnění hormonálního systému a další

Termíny

pro rok 2021 budou vypsány

Cvičení FELDENKRAS®

Skupinové cvičení, kurz 10lekcí

Témata

jednotlivé lekce zacílené na dannou problematiku

Termíny

2021 (10 lekcí)